Login
Home: Home / Nieuws
A+ R A-

News

Liften - Conferentie De Standswinkel

PDF

BIENNALE - Conferentie De Stadswinkel


Beste eigenaars van historische liften,


De Stadswinkel vraagt me om volgende mededeling te maken:

- het betreft een conferentie en geen vergadering. Vragen kunnen gesteld worden na de uiteenzetting van de spreker.
- de conferentie gaat deze keer over de modernisatie van het gehele park van liften, en niet uitsluitend van de historische liften zoals dit vorige keer het geval was.
- er is een fout geslopen in de uitnodiging: het adres is BIP Koningsplein 10-11 en niet Koningsstraat 10-11.

 

Het Comité


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Liften - Correcte voor NL38

PDF

BIENNALE Art Nouveau Art Deco - BEZOEK HISTORISCHE LIFTEN


Er is een fout geslopen in onze vorige NL. Wij vertelden dat de liften die kunnen bezocht worden in het kader van de Art Deco biennale reeds gemoderniseerd waren, maar dit was een vergissing.
De reeds gemoderniseerde installaties bevinden zich in Schaarbeek aan de Paul Deschanellaan.
Tijdens het bezoek zal U echter wel degelijk kennis kunnen maken met de specialisten die deze modernisatiewerken hebben uitgevoerd, en ze zullen uitleg geven over de technieken die hiervoor gebruikt werden.

Onze excuses voor deze foutieve berichtgeving.

Het Comité


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Liften - Vergadering van 1 october (HERINNERING !) - Art Déco Biennale

PDF

AVOND VEILIGHEID LIFTEN op 01/10/2015 ... HERINNERING !

Beste eigenaars van historische liften,

Wij herinneren U eraan dat er op 1 october een tweede vergadering wordt georganiseerd door De Stadswinkel rond de problematiek van de modernisering van de liften. Het woord zal gelaten worden aan Dhr. Geert De Poorter, hoofdverantwoordelijke voor dit dossier bij het Ministerie.

Volgens de regering is er geen enkel probleem ! Het is dus essentieel dat we talrijk aanwezig zijn om onze stem te laten horen !

Aanvangsuur:

19 uur

Adres:

BIP Zinnekezaal
Koningsstraat 11
1000 Brussel

Opgelet: Inschrijving wenselijk ! Met verteld ons dat de inschrijving via de site vlotter veloopt dan per telefoon.

RESERVERING 02 227 42 60

http://www.curbain.be/conferences

 

BIENNALE Art Nouveau Art Déco - BEZOEK GEMODERNISEERDE LIFTEN

Voor eigenaars van historische liften is het zeer interessant om de liften aan de Lepoutrelaan te bezoeken daar deze op een voor het patrimonium respectvolle manier gemoderniseerd werden gebruik makend van de Kinneymethode. Ze kunnen bezocht worden in het kader van de editie 2015 van de Art Nouveau Art Déco Biennale.

U kan zich via volgende link inschrijven:

Biennale - Inschrijving

Het Comité
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Nieuws van de liften

PDF

Beste eigenaars van liften,

Vooraleer we U het laatste nieuws bezorgen in verband met de modernisering van de liften, willen we U eraan herinneren dat we nog steeds op zoek zijn naar getuigenissen van:

  1. eigenaars die abusieve moderniseringsbestekken ontvangen hebben.
  2. gevallen waarbij EDTCs geweigerd hebben om een echte risicoanalyse (volgens de Kinney of andere methodes) toe te passen.
    Merkwaardig is wel dat alvorens het K.B. werd ondertekend, controlebedrijven in staat waren om een reële inschatting van risicos te maken en er ook de verantwoordlijkheid voor op te nemen. Tegenwoordig proberen diezelfde controlebedrijven de verantwoordelijkheid van de risicoanalyse door te schuiven naar de administratie, waar ze intens lobbyen.
  3. situaties waar het goedkeuren van oplossingen die door liftenfabrikanten werden voorgesteld/geïnstalleerd geweigerd werd door een EDTC omdat ze volgens hen niet dezelfde graad van veiligheid zou garanderen als de standaardoplossing.
Gelieve ons te contacteren en ons de bijbehorende documenten te bezorgen.


STUDIEDAG LIFTEN op 25/11/2014

Op 25 November werd een "Studiedag liften" georganiseerd door De Stadswinkel. De belangrijkste bij de modernsatie betrokken partijen waren aanwezig (Politiekers, EDTCs (controlebedrijven), liftenfabrikanten, Agoria, eigenaarssyndicaten).

De presentatie van het SNPC/NEMS over de vele moeilijkheden waarmee de beheerders van liften te kampen hebben vanwege de complexiteit van de materie van de modernisatie, werd door de aanwezige eigenaars met veel aandacht gevolgd.

Mvr. Nathalie Gilson, Schepen van Elsene die zich inzet voor de historische liften van haar gemeente, werd op luid applaus onthaald na haar pleidooi voor de bescherming van het patrimonium van de liften.

Ten gevolge van de verandering van de regering werd het dossier van de liften overgenomen door Geert De Poorter, Directeur-Generaal, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Zijn presentatie kan U bekijken door volgend bestand te downloaden:

Presentatie Geert De Poorter

U kan zelf vaststellen dat er jammer genoeg nog geen concrete vooruitgang is op het vlak van alternatieve oplossingen voor historische liften. Daarentegen werden de boetes reeds vastgelegd in geval de liften niet conform zijn op het moment van de valdatum. Meer positief is dat Mr De Poorter beloofd heeft om de Commissie rond de veiligheid van liften weer leven in te blazen. Ook werd er een contactpunt gegeven waar U terecht kan met Uw vragen of klachten omtrent de modernisatie:

Dienst Veiligheid van de Consumenten
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel : 02 / 277 87 91 (gratis nummer : 0800 120 33)

 

ARTIKEL RTBF op 27/12/2014


In het kader van de werkdag liften, publiceerde de RTBF een artikel op hun site:

Article RTBF


PARLEMENTAIRE VRAAG VAN RENE COPPENS op 17/12/2014

De Brusselse Open VLD parlementariër René Coppens die al sinds het bestaan van het K.B. van 2003 de oude liften verdedigt, stelde een parlementaire vraag aan Minister-President Rudi Vervoort betreffende de problemen waarmee de eigenaars te kampen hebben.

Volgende link laat U toe om de vragen en antwoorden te lezen:

Parlementaire vraag van René Coppens

U verstaat zo dat het essentieel is dat alle eigenaars de Minister op de hoogte brengen van problemen en vragen die ze hebben omtrent deze vernietigende modernisatie. Anders zal hij blijven denken dat alles van een leien dakje loopt !

 

JOURNAAL van de RTBF van 04/01/2015

Een van de onderwerpen van het avondjournaal van de RTBF was de renovatie van de oude liften. Diegenen onder U die de uitzending gemist hebben kunnen ze opnieuw bekijken via de volgende link:


RTBF - La difficulté de rénover les vieux ascenseurs


ARTIKEL in LE SOIR van 26/03/2015

Le Soir publiceerde op 26/03/2015 een artikel over de parlementaire vraag van de Brusselse parlementariër Julie de Groote in verband met de toestand van de modernisatie van de oude liften. Indien U het artikel niet ziet in de Newsletter dan kan U deze ook lezen rechtstreeks op de site van Le Soir:

Artikel Le Soir

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Oproep tot getuigenissen

PDF

Beste eigenaars van oude/historische liften,

De studiedag Oude Liften die op 25/11/2014 door De Stadswinkel werd georganiseerd was een groot succes en de reacties, onder andere van de pers, zijn niet uitgebleven.

Wij hebben dan ook dringend getuigenissen nodig van:

  1. eigenaars die abusieve moderniseringsbestekken ontvangen hebben.
  2. gevallen waarbij EDTCs geweigerd hebben om een echte risicoanalyse (volgens de Kinney of andere methodes) toe te passen.
  3. situaties waar het goedkeuren van oplossingen die door liftenfabrikanten werden voorgesteld/geinstalleerd geweigerd werd door een EDTC omdat ze volgens hen niet dezelfde graad van veiligheid zou garanderen als de standaardoplossing.
Gelieve ons dringend te contacteren en ons de bijbehorende documenten te bezorgen.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Studiedag "Oude LIften" georganiseerd door de Stadswinkel op 25/11/2014

PDF

Beste eigenaars van oude/historische liften,

De Stadswinkel organiseert een studiedag "Oude Liften" op 25/11/2014.

Als U de specialisten terzake wilt ontmoeten of als U meer wil weten over alternatieve modernisatietechnieken, dan raden we U vast aan om U in te schrijven voor deze studiedag !

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

De modernisatie in een impasse - Oproep tot getuigenissen

PDF

Waarde eigenaars van oude/historische liften,

Wij hebben geen goed nieuws voor wat betreft de modernisering van onze liften.

Verschillende eigenaars en onderhoudsfirma’s melden ons dat alle EDTCs  (organismen voor technische controle) voortaan weigeren om risicoanalyses toe te passen volgens de Kinneymethode. Deze analyse werd nochtans in 2005 ingevoerd in de officiële procedure om aan de EDTCs toe te laten om “ alternatieve “ oplossingen  voor de modernisering van historische installaties te valideren.  Het GTO (Gemeenschappelijk Technisch Orgaan voor controleorganismen) dat de harmonisatie van de door de EDTCs toegepaste methoden verzekert,  heeft blijkbaar druk uitgeoefend op de enkele controlebedrijven die de Kinneymethode toepasten opdat zij deze activiteit zouden stopzetten, eerder dan ze aan te moedigen.  Het resultaat hiervan is dat eigenaars van historische liften zich nu in een onmogelijke toestand bevinden.

Het spreekt vanzelf dat het Comité, dat in deze materie de steun geniet van het AES (Algemeen Eigenaarssyndicaat), dit totaal onaanvaardbaar vindt en alles zal doen om deze toestand aan te klagen en van de bevoegde instanties te verkrijgen dat de EDTCs er toe gedwongen zouden worden de geest van de wet te respecteren.
Bij de onderhandelingen met het kabinet van minister Magnette in 2012 had het Comité aanvaard zijn acties stop te zetten en samen te werken met de openbare instanties om de modernisering tot stand te brengen.  Dit als tegenprestatie voor de oprichting door het kabinet van een Commissie voor de bestudering van alternatieve oplossingen en het opstellen van een gids om de eigenaars te helpen bij het toepassen hiervan. Deze Commissie heeft echter, ondanks een aantal vergaderingen die wij konden bijwonen, niets concreets opgeleverd. Het OTC heeft tenslotte een einde gesteld aan deze activiteit door druk uit te oefenen op haar leden om niet langer te aanvaarden zulke risicoanalyse uit te voeren !

Het spreekt vanzelf dat wij dan besloten hebben om de oorlogsbijl op te graven en om deze gewijzigde houding aan te klagen !

Om efficiënt te kunnen handelen hebben wij echter Uw steun en Uw getuigenissen nodig.

Wij richten dan ook een oproep

- aan alle eigenaars van oude liften die hun installatie gevrijwaard willen zien. Gelieve ons te contacteren en zo mogelijk foto's en adres te bezorgen.
- aan alle personen aan wie een Kinneyanalyse geweigerd werd om zo snel mogelijk met ons in contact te komen via het emailadres
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wij gaan deze onaanvaardbare toestand aanklagen bij het kabinet Peeters dat in deze materie bevoegd is in de regering Michel.

Mogen wij U vragen dit bericht te verspreiden zodat we een maximum aan personen kunnen bereiken ?

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Expo Lift Story en Paul Mariën - De Zevende Dag op één @ 11h00

PDF
There are no translations available.

Morgen zondag op één in De Zevende Dag :

Brussel eert zijn mooiste liften met de expo ‘Lift Story’ in de Sint-Gorikshallen. Naar het voorbeeld van Parijs verschijnen de eerste liften in Brussel op het einde van de 19de eeuw in de grote hotels en warenhuizen. Na 150 jaar dreigen deze pareltjes van industrieel erfgoed te verdwijnen. Met lifthersteller Paul Mariën bezoeken we de expo en trekken we naar Hotel Metropole waar de ‘Belle Epoque’ lift uit 1894 wordt gerenoveerd. Ingenieur en expert op vlak van historische liften, Guy Deckers, is te gast in de studio.

=====================================================================================================================

Demain à 11h dans l'émission très populaire "De Zevende Dag" sur la châine Flamande één, un reportage sur l'expo "Lift Story" ainsi qu'une inteview du spécialiste en anciens ascenseurs Paul Mariën.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

nl31

PDF

Vernissage Expo "Lift Story" 20/2 om 18h30

Lift Story - Vernissage

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

Artikel in het vakblad "Architect" - Alternatieve Oplossingen voor open schachten op de tentoonstelling "Lift Stories"

PDF

Architecten en het behoud van het patrimonium van de liften
Alternatieve oplossingen voor liften met open schachten
voorgesteld op de tentoonstelling "Lift Stories"

Zoals U kan vaststellen in het artikel hieronder, interesseren de architecten zich ook aan het behoud van onze historische liften.

Wij willen Uw extra aandacht trekken op het bijvoegsel dat toegewijd werd aan de alternatieve oplossingen aangeboden door de firma Schmersal, onder meer in het domein van de beveiliging van de liftcabines in open schachten door middel van een optisch detectiesysteem, een zeer pijnlijke zaak voor historische liften. Deze firma zal aanwezig zijn op de tentoonstelling "Lift Stories" in de Sint-Gorikshallen en U kan dan gebruik maken van de gelegenheid om deze specialisten te ontmoeten en hen Uw technische vragen te stellen omtrent met Uw specifieke situatie.

Artikel in het vakblad "Architect" (gepubliceerd met de vriendelijke toelating van de uitgever PMG - Vakbladen)

 

Fotowedstrijd "Lift Stories" : termijnen verlengd

Verlenging van de fotowedstrijd Lift Stories tot en met 5 januari voor de inzendingen per e-mail, en tot 3 januari voor het indienen van de CD aan hun informatieloket. 
De informatie werd aangepast op de Website van De Stadswinkel.

Wij raden de eigenaars van historische liften nogmaals sterk aan om de tentoonstelling "LIft Stories", georganizeerd door De Stadswinkel in de Sint Gorikshallen tijdens de maanden Februari en Maart 2014, zeker niet te missen. U kan er informatie inwinnen over de alternatieve oplossingen die bestaan om liften met open schachten, accordeondeuren enz ... respectvol te moderniseren.

Wij doen ook nog eens een OPROEP aan alle eigenaars van oude liften om deze te doen inventariseren bij De Stadswinkel !


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Artikels in Brussel Deze Week en Blauw

PDF

Artikel over de problematiek van de liften in "Brussel Deze Week"

Voor diegenen die het nog niet gelezen hadden, ziehier het artikel dat verscheen in "Brussel Deze Week" over de problemen rond de renovatie van de historische liften.

Interview van René Coppens, Brussels parlementslid en hardnekkige beschermer van onze liften.

Artikel in het tijdschrift Blauw (p6 & 7)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Tentoonstelling en Fotowedstrijd "Lift Story" 02/2014

PDF

Tentoonstelling Lift story

In februari en maart 2014 zal een tentoonstelling over de oude liften plaatsvinden in de Sint-Gorikshallen in Brussel. Deze zal gaan over de liften van vóór de Tweede Wereldoorlog. Om het totale aantal oude liften in Brussel te kennen, kunt u ons helpen deze te identificeren door ons volgende informatie mee te delen voor de liften die u kent (liefst vóór 30 november).

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

Modernisatie : "Alternatieve Oplossingen" voor het eerste gehomologeerd - Stand van Zaken - Expo "Lift Story" 2014

PDF

EEN GROTE PREMIERE : Voor de eerste maal “ alternatieve” oplossingen officieel gehomologeerd in Schaarbeek !

Wij hebben het genoegen u de eerste officiêle homologatie van een oude lift die gemoderniseerd werd met “ alternatieve “ technische middelen aan te kunnen kondigen ! Deze lift die in gebruik is sedert 1935 heeft een bouw die typisch is voor deze periode met een open schacht ( een structuur in smeedijzer ) waarin de liftkooi en het tegengewicht zich verplaatsen.

De Ateliers Mariën, die deze modernisatie uitvoerden, hebben , volgens de wensen van de eigenaars, besloten de schacht niet te sluiten maar in plaats hiervan op de mobiele delen ( liftkooi en tegengewicht ) toestellen te installeren die in staat zijn elke hindernis op hun weg te detecteren.

Deze concrete toepassing van de Kinneymethode is een belangrijke mijlpaal in onze lange strijd om oplossingen te vinden die toelaten de veiligheid van de gebruikers te verhogen en terzelfdertijd het esthetisch uitzicht van onze historische liften te bewaren.

Door de realisatie van de Ateliers Mariën officieel te homologeren heeft het organisme dat de controle uitvoert bevestigd dat deze conform is met de wet van 2003 betreffende de veiligheid van liften.

Alle informatie over modernisatiemethoden die toelaten het aspect van onze historische liften te bewaren zal beschikbaar zijn op de tentoonstelling “ Lift Stories “ die begin 2014 ingericht wordt in de St Géry Hallen te Brussel en waaraan wij u ten gepasten tijde zullen herinneren.

Wij geven dus ten zeerste de raad aan alle eigenaars van liften met open schachten of met accordeondeuren, enz deze tentoonstelling te bezoeken en na te gaan of deze methoden toepasbaar zijn op hun lift.

Oproep aan de eigenaars van oude liften : laat uw installatie inventariseren !

...MAAR ... op het Ministerie is er nog steeds niets in huis gekomen van de beloftes rond "alternatieve oplossingen" ... de strijd is nog niet gedaan !

Wij hebben reeds gemeld dat het nieuwe uitstel officieel afgekondigd werd. Het dossier “ alternatieve oplossingen “ vordert echter niet. Ondanks het feit dat de wet het toelaat, blijven de organismen die de controle uitvoeren (EDTCs) weigeren om een risico-analyse volgens de Kinneymethode uit te voeren. Het Comité, blijft, samen met het AES, aandringen bij de autoriteiten om de EDTCs te verplichten om de Wet toe te passen en op deze wijze een modernisatie zouden toestaan die het esthetisch uitzicht van onze liften niet in gevaar brengt.

 

EXPO "LIFT STORIES"

Wij herinneren u eraan dat de Stadswinkel Brussel op dit ogenblik, in samenwerking met het Bestuur van Monumenten en Beschermde Sites van de regio Brussel-Hoofdstad, een inventaris opstelt van de “ oude “ liften in Brussel.

Elke eigenaar van een “ oude “ lift heeft er belang bij dat zijn installatie in deze inventaris opgenomen wordt. De druk die wij kunnen uitoefenen op de autoriteiten om het specifiek karakter van dit type liften te erkennen hangt natuurlijk af van het aantal in de inventaris opgenomen installaties.

Wij hebben uitstel verkregen tot einde 2020 maar wij moeten dit uitstel gebruiken om ons dossier vooruit te helpen , t.t.z. nieuwe technologie uit te werken en deze officieel te laten erkennen als alternatieve oplossing

Wij danken u voor de steun die u aan het initiatief van de Stadswinkel Brussel verleent door de informatie over uw liften, bij voorkeur voor 30 november, door te sturen. Dit zal toelaten de nieuwe technologie op een zo groot mogelijk aantal installaties toe te passen. Alle nuttige informatie werd reeds medegedeeld in onze vorige Newsletter.

 

FOTOWEDSTRIJD

Wij herinneren er u tevens aan dat de Stadswinkel Brussel een fotowedstrijd inricht. Alle informatie hierover kan u vinden op onderstaande link :

//centreurbain.wavenet.be/nl/component/content/article/20/207-reglement-concours-photo

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

19/12/2012 - Liften: Publicatie Koninklijk Besluit

PDF

Het Koninklijk Besluit is gisteren gepubliceerd. Klik hier om de complete tekst te lezen.

Wij herinneren U eraan dat er een speciale Comissie werd opgezet om "alternatieve" technische oplossingen te bestuderen voor de modernisering van oudere lliften.
Wij werken mee aan deze Comissie in samenwerking met het AES et zullen U zeker op de hoogte houden van de stand van zaken van dit dossier.

Meer informatie hieromtrent in een volgende Nieuwsbrief.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

10/12/2012 - Modernisatie Liften - Stand van Zaken

PDF

Zie hier de mededeling die we maandag ontvingen van de FOD Economie.

Deze bevestigt dat de limietdatum van 1 januari 2013 voor de modernisatie van alle liften uitgesteld wordt naargelang de ingebruikstellingsdatum van de lift.

Ten gevolge van het advies van de Raad van State is het ontwerp van de wijziging van het KB van 9 maart 2003, met betrekking tot de beveiliging van de liften, ter kennis gegeven aan de diensten van de Europese Commissie.    

Deze (verplichte) informatieprocedure eindigde op 5 december 2012 en het bedoelde KB kon noch aangepast, noch gepubliceerd worden vóór deze datum.

Het nieuwe KB zal van kracht worden vóór het jaareinde, aldus de nieuwe termijnen bepalend voor de wijzigingen in functie van de data van de in werkingstelling van de lift :

Datum van in gebruikstelling               Datum van 1ste modernisering


vanaf 1 april 1984                                   ten laatste op 3 december 2014

tussen, 1 januari 1958 en 31 maart 1984   ten laatste op 31 december 2016

voor 1 januari 1958                                 ten op 31 december 2022

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Pagina 1 van 7