Login
Home: Home / Nieuws / Modernisatie : "Alternatieve Oplossingen" voor het eerste gehomologeerd - Stand van Zaken - Expo "Lift Story" 2014
A+ R A-

Modernisatie : "Alternatieve Oplossingen" voor het eerste gehomologeerd - Stand van Zaken - Expo "Lift Story" 2014

PDF

EEN GROTE PREMIERE : Voor de eerste maal “ alternatieve” oplossingen officieel gehomologeerd in Schaarbeek !

Wij hebben het genoegen u de eerste officiêle homologatie van een oude lift die gemoderniseerd werd met “ alternatieve “ technische middelen aan te kunnen kondigen ! Deze lift die in gebruik is sedert 1935 heeft een bouw die typisch is voor deze periode met een open schacht ( een structuur in smeedijzer ) waarin de liftkooi en het tegengewicht zich verplaatsen.

De Ateliers Mariën, die deze modernisatie uitvoerden, hebben , volgens de wensen van de eigenaars, besloten de schacht niet te sluiten maar in plaats hiervan op de mobiele delen ( liftkooi en tegengewicht ) toestellen te installeren die in staat zijn elke hindernis op hun weg te detecteren.

Deze concrete toepassing van de Kinneymethode is een belangrijke mijlpaal in onze lange strijd om oplossingen te vinden die toelaten de veiligheid van de gebruikers te verhogen en terzelfdertijd het esthetisch uitzicht van onze historische liften te bewaren.

Door de realisatie van de Ateliers Mariën officieel te homologeren heeft het organisme dat de controle uitvoert bevestigd dat deze conform is met de wet van 2003 betreffende de veiligheid van liften.

Alle informatie over modernisatiemethoden die toelaten het aspect van onze historische liften te bewaren zal beschikbaar zijn op de tentoonstelling “ Lift Stories “ die begin 2014 ingericht wordt in de St Géry Hallen te Brussel en waaraan wij u ten gepasten tijde zullen herinneren.

Wij geven dus ten zeerste de raad aan alle eigenaars van liften met open schachten of met accordeondeuren, enz deze tentoonstelling te bezoeken en na te gaan of deze methoden toepasbaar zijn op hun lift.

Oproep aan de eigenaars van oude liften : laat uw installatie inventariseren !

...MAAR ... op het Ministerie is er nog steeds niets in huis gekomen van de beloftes rond "alternatieve oplossingen" ... de strijd is nog niet gedaan !

Wij hebben reeds gemeld dat het nieuwe uitstel officieel afgekondigd werd. Het dossier “ alternatieve oplossingen “ vordert echter niet. Ondanks het feit dat de wet het toelaat, blijven de organismen die de controle uitvoeren (EDTCs) weigeren om een risico-analyse volgens de Kinneymethode uit te voeren. Het Comité, blijft, samen met het AES, aandringen bij de autoriteiten om de EDTCs te verplichten om de Wet toe te passen en op deze wijze een modernisatie zouden toestaan die het esthetisch uitzicht van onze liften niet in gevaar brengt.

 

EXPO "LIFT STORIES"

Wij herinneren u eraan dat de Stadswinkel Brussel op dit ogenblik, in samenwerking met het Bestuur van Monumenten en Beschermde Sites van de regio Brussel-Hoofdstad, een inventaris opstelt van de “ oude “ liften in Brussel.

Elke eigenaar van een “ oude “ lift heeft er belang bij dat zijn installatie in deze inventaris opgenomen wordt. De druk die wij kunnen uitoefenen op de autoriteiten om het specifiek karakter van dit type liften te erkennen hangt natuurlijk af van het aantal in de inventaris opgenomen installaties.

Wij hebben uitstel verkregen tot einde 2020 maar wij moeten dit uitstel gebruiken om ons dossier vooruit te helpen , t.t.z. nieuwe technologie uit te werken en deze officieel te laten erkennen als alternatieve oplossing

Wij danken u voor de steun die u aan het initiatief van de Stadswinkel Brussel verleent door de informatie over uw liften, bij voorkeur voor 30 november, door te sturen. Dit zal toelaten de nieuwe technologie op een zo groot mogelijk aantal installaties toe te passen. Alle nuttige informatie werd reeds medegedeeld in onze vorige Newsletter.

 

FOTOWEDSTRIJD

Wij herinneren er u tevens aan dat de Stadswinkel Brussel een fotowedstrijd inricht. Alle informatie hierover kan u vinden op onderstaande link :

//centreurbain.wavenet.be/nl/component/content/article/20/207-reglement-concours-photo

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com