Login
Home: Home / Oplossingen voor Uw liften
A+ R A-

Oplossingen

Denk vooral niet dat de "standaardoplossingen" van Uw liftfirma de enige zijn die bestaan ! Wij stellen U hier een aantal alternatieve oplossingen voor. Deze oplossingen zijn niet alleen respectvol voor het erfgoed maar ook relatief goedkoop en makkelijk te installeren.

Alternatieve oplossingen voor liften met open schacht

E-mailadres

Eén van de grootste moeilijkheden bij de modernisering van “oude” liften met een open schacht, zijn de “openingen” in die schacht. De te vermijden risico’s zijn de mogelijke verwondingen die men zou kunnen oplopen (verplettering…) bij een contact met de beweegbare onderdelen (liftkooi, tegengewicht) van de liftenconstructie. De “standaard” oplossing die door de ascensoristen zal worden voorgesteld om dit risico te vermijden, zal erin bestaan om de schacht te “verpakken”, in te pakken. Nochtans veroorzaakt deze verpakking meestal een belangrijke esthetische degradatie van het gebouw, gepaard aan een zeer grote onkostenverhoging, die niet is opgenomen in het bestek van de ascensorist, vermits dit werk meestal wordt uitgevoerd door metsers of schrijnwerkers.

Het Koninklijk Besluit laat echter toe om Kinney Methode toe te passen om aan te tonen dat er andere oplossingen bestaan om een gelijkwaardig niveau van veiligheid te bereiken. Deze alternatieve oplossingen (zie voorbeeld verder in het artikel) laten toe om de installatie te moderniseren zonder het nefaste effect op het esthetisch uitzicht van het gebouw en meestal gekoppeld aan een veel lagere kostprijs. Het is precies wat de “Ateliers Paul Mariën” uit Schaarbeek hebben gedaan en aan wie we een bezoekje hebben gebracht.

Als U een gelijkaardige oplossing wil aanwenden, dan moet U aan uw controlebedrijf vragen om een Kinney Risicoanalyse uit te voeren om te onderzoeken in welke mate deze oplossingen kunnen aangewend worden bij de modernisatie van Uw lift. Vevolgens kan U dan aan uw liftenconstructeur vragen om de oplossing uit te werken.

In de praktijk is dit geen makkelijke zaak want veel controlebedrijven weigeren om de Kinney methode toe te passen en zeer weinig liftenconstructeurs aanvaarden om deze technieken toe te passen, bij gebrek aan bevoegd personeel. Samenvattend, de Wet laat het gebruik van alternatieve oplossingen toe, maar de sector weigert of is niet instaat om dit om te zetten in de praktijk. Er is dus duidelijk een probleem bij het in werking stellen van dit Koninklijk Besluit. Wij raden U ten sterkste aan om een schrijven te richten aan Minister Paul Magnette (Minister van Consumentenzaken) om hem over deze situatie in te lichten.

Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Klimaat en Energie
Brederodestraat 9
1000 Brussel

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

Positieve sloten voor accordeondeuren

E-mailadres

Ziehier enkele foto's van positieve sloten voor accordeondeuren, typisch voor oudere modellen van liften. In tegenstelling met wat de meeste constructeurs U vertellen, kunnen bestaan de deuren bewaard blijven en tegreglijketrijd beveiligd volgens de door de wet opgelsgde standaarden. Als sit niet aanvaard wordt, dan moet U beroep doen op de Kinney risikoanalyse methode om te bewijzen dat deze oplossing even veilig is dan de "oplossing" die erin bestaat om de deuren volledig te vervangen.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

Solutions techniques alternatives

E-mailadres
There are no translations available.

Le "poly"

Le poly est système en polycarbonate permettant de provoquer l'arrêt de l'appareil lors d'un contact avec un objet externe quelconque qui croiserait le chemin de l'ascenseur. Cette solution permet en outre de pallier à un risque qui n'est pas couvert par la méthode "officielle": celui qui se présente lorsqu'un peintre pose son échelle par mégarde contre la parois au lieu de le poser contre le mur.

Illustrations vidéo:

Le "poly" avec un bras  dans la trémille

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Lees meer...

Documenten doorgebracht door het Stadswinkel vzw (Brussel)

E-mailadres
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com